Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1


Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

LG a.

\({x^2} - x\);

Phương pháp giải:

- Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc () để làm nhân tử chung.

- Các số hạng bên trong dấu () có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\({x^2} - x{\rm{ }} = x.x - x.1 = x\left( {x - 1} \right)\)

LG b.

\(5{x^2}\left( {x - 2y} \right) - 15x\left( {x - 2y} \right)\);

Phương pháp giải:

- Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc () để làm nhân tử chung.

- Các số hạng bên trong dấu () có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 5{x^2}\left( {x - 2y} \right) - 15x\left( {x - 2y} \right) \cr 
& = x.5x\left( {x - 2y} \right) - 3.5x\left( {x - 2y} \right) \cr 
& = 5x\left( {x - 2y} \right)\left( {x - 3} \right) \cr} \)

LG c.

\(3\left( {x - y} \right) - 5x\left( {y - x} \right)\).

Phương pháp giải:

- Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc () để làm nhân tử chung.

- Các số hạng bên trong dấu () có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(3(x-y)-5x(y-x)\)

\(=3(x-y)+5x(x-y)\)

\(=(x-y)(3+5x)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 106 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.