Bài 41 trang 19 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 93 phiếu

Giải bài 41 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm x, biết:

a) 5x(x  -2000) - x + 2000 = 0;

b) x3 – 13x = 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: - phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

- Tính chất: Một tích bằng 0 khi và chỉ khi ít nhất một thừa số bằng 0.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{a)\,5x\left( {x - 2000} \right) - x + 2000 = 0}\\
{5x\left( {x - 2000} \right) - \left( {x - 2000} \right) = 0}\\
\begin{array}{l}
\left( {x - 2000} \right)\left( {5x - 1} \right) = 0\\
\Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
x - 2000 = 0\\
5{\rm{x}} - 1 = 0
\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 2000\\
x = \frac{1}{5}
\end{array} \right.
\end{array}
\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{1}{5}\) hoặc \(x = 2000\)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{b){\rm{ }}{x^3}-13x = 0}\\
\begin{array}{l}
x\left( {{x^2} - {\rm{ 1}}3} \right) = 0\\
\Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
{x^2} - 13 = 0
\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x = \pm \sqrt {13}
\end{array} \right.
\end{array}
\end{array}\)

Vậy \( x = 0\) hoặc \(x =  \pm \sqrt {13} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan