Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Phân tích thành nhân tử: 

a) \(\left( {y - z} \right)\left( {12{x^2} - 6x} \right) + \left( {y - z} \right)\left( {12{x^2} + 6x} \right)\)

b) \(a\left( {b - c} \right) + d\left( {b - c} \right) - e\left( {c - b} \right)\)

c) \(\left( {a - b} \right) + {\left( {b - a} \right)^2}.\)

Bài 2. Tìm x, biết: 

a) \(3x\left( {x - 10} \right) = x - 10\)

b) \(x\left( {x + 7} \right) = 4x + 28.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung: \(AB+AC=A.(B+C)\)

Lời giải chi tiết:

a) \(\left( {y - z} \right)\left( {12{x^2} - 6x} \right) + \left( {y - z} \right)\left( {12{x^2} + 6x} \right)\)

\(= \left( {y - z} \right)\left( {12{x^2} - 6x + 12{x^2} + 6x} \right)\)

\( = 24{x^2}\left( {y - z} \right)\) .

b) \(a\left( {b - c} \right) + d\left( {b - c} \right) - e\left( {c - b} \right) \)

\(= a\left( {b - c} \right) + d\left( {b - c} \right) + e\left( {b - c} \right)\)

\( = \left( {b - c} \right)\left( {c + d + e} \right).\) 

c) \(\left( {a - b} \right) + {\left( {b - a} \right)^2} \)

\(= \left( {a - b} \right) + {\left( {a - b} \right)^2} \)

\(= \left( {a - b} \right)\left( {1 + a - b} \right)\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, đưa về dạng \(A\left( x \right).B\left( x \right) = 0\) \( \Rightarrow A\left( x \right) = 0\) hoặc \(B(x)=0\)

Lời giải chi tiết:

a) \(3x\left( {x - 10} \right) = x - 10\)

\(\Rightarrow 3x\left( {x - 10} \right) - \left( {x - 10} \right) = 0\)

\( \Rightarrow \left( {x - 10} \right)\left( {3x - 1} \right) = 0\)

\(\Rightarrow x - 10 = 0\) hoặc \(3x - 1 = 0\)

\(\Rightarrow x - 10 = 0\) hoặc \(3x  = 1\)

\( \Rightarrow x = 10\) hoặc \(x = {1 \over 3}.\)

b) \(x\left( {x - 7} \right) = 4x + 28\)

\(\Rightarrow x\left( {x + 7} \right) - \left( {4x + 28} \right) = 0\)

\( \Rightarrow x\left( {x + 7} \right) - 4\left( {x + 7} \right) = 0\)

\(\Rightarrow \left( {x + 7} \right)\left( {x - 4} \right) = 0\)

\( \Rightarrow x + 7 = 0\)  hoặc \(x-4=0\)

\(\Rightarrow x =  - 7\) hoặc \(x = 4.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.