Bài 39 trang 19 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 158 phiếu

Giải bài 39 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x - 6y;                                       b) \(\frac{2}{5}\)x2 + 5x3 + x2y;

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2;             d) \(\frac{2}{5}\)x(y - 1) - \(\frac{2}{5}\)y(y - 1);

e) 10x(x - y) - 8y(y - x).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết

\[\begin{array}{l}
a)\;\;3x - 6y = 3.x - 3.2y \\= 3\left( {x - 2y} \right).\\
b)\;\frac{2}{5}{x^2} + 5{x^3} + {x^2}y\\ = {x^2}\left( {\frac{2}{5} + 5x + y} \right).\\
c)\;14{x^2}y - 21x{y^2} + 28{x^2}{y^2} \\= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy\\
= 7xy\left( {2x - 3y + 4xy} \right).\\
d)\;\frac{2}{5}x\left( {y - 1} \right) - \frac{2}{5}y\left( {y - 1} \right) \\= \frac{2}{5}\left( {y - 1} \right)\left( {x - y} \right).\\
e)\;10x\left( {x - y} \right) - 8y\left( {y - x} \right) \\= 10x\left( {x - y} \right) - 8y\left[ { - \left( {x - y} \right)} \right]\\
= 10x\left( {x - y} \right) + 8y\left( {x - y} \right)\\
 = 2\left( {x - y} \right)\left( {5x + 4y} \right).
\end{array}\]

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan