Bài 39 trang 19 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 244 phiếu

Giải bài 39 trang 19 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x - 6y;                                       b) \(\frac{2}{5}\)x2 + 5x3 + x2y;

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2;             d) \(\frac{2}{5}\)x(y - 1) - \(\frac{2}{5}\)y(y - 1);

e) 10x(x - y) - 8y(y - x).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết

\[\begin{array}{l}
a)\;\;3x - 6y = 3.x - 3.2y \\= 3\left( {x - 2y} \right).\\
b)\;\frac{2}{5}{x^2} + 5{x^3} + {x^2}y\\ = {x^2}\left( {\frac{2}{5} + 5x + y} \right).\\
c)\;14{x^2}y - 21x{y^2} + 28{x^2}{y^2} \\= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy\\
= 7xy\left( {2x - 3y + 4xy} \right).\\
d)\;\frac{2}{5}x\left( {y - 1} \right) - \frac{2}{5}y\left( {y - 1} \right) \\= \frac{2}{5}\left( {y - 1} \right)\left( {x - y} \right).\\
e)\;10x\left( {x - y} \right) - 8y\left( {y - x} \right) \\= 10x\left( {x - y} \right) - 8y\left[ { - \left( {x - y} \right)} \right]\\
= 10x\left( {x - y} \right) + 8y\left( {x - y} \right)\\
 = 2\left( {x - y} \right)\left( {5x + 4y} \right).
\end{array}\]

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu