Bài 39 trang 19 SGK Toán 8 tập 1


Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

LG a

\(3x - 6y\);

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\;\;3x - 6y = 3.x - 3.2y \\= 3\left( {x - 2y} \right).\\
\end{array}\)

LG b

\(\dfrac{2}{5}{x^2} + 5{x^3} + {x^2}y\);

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\;\dfrac{2}{5}{x^2} + 5{x^3} + {x^2}y\\ = \dfrac{2}{5}{x^2} + 5x.{x^2} + {x^2}y\\ = {x^2}\left( {\dfrac{2}{5} + 5x + y} \right).\\
\end{array}\)

LG c

\(14{x^2}y - 21x{y^2} + 28{x^2}{y^2}\);

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\;14{x^2}y - 21x{y^2} + 28{x^2}{y^2} \\= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy\\
= 7xy\left( {2x - 3y + 4xy} \right).\\
\end{array}\)

LG d

\(\dfrac{2}{5}x(y - 1) - \dfrac{2}{5}y(y - 1)\);

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\;\dfrac{2}{5}x\left( {y - 1} \right) - \dfrac{2}{5}y\left( {y - 1} \right) \\=\;\dfrac{2}{5}\left( {y - 1} \right).x - \dfrac{2}{5}\left( {y - 1} \right).y \\= \dfrac{2}{5}\left( {y - 1} \right)\left( {x - y} \right).\\
\end{array}\)

LG e

\(10x(x - y) - 8y(y - x)\).

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung.

- Sử dụng: \(y-x=-(x-y)\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\;10x\left( {x - y} \right) - 8y\left( {y - x} \right) \\= 10x\left( {x - y} \right) - 8y\left[ { - \left( {x - y} \right)} \right]\\
= 10x\left( {x - y} \right) + 8y\left( {x - y} \right)\\
 = 2\left( {x - y} \right)\left( {5x + 4y} \right).
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 450 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.