Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 18 SGK Toán 8 Tập 1


Tìm x sao cho 3x^2- 6x = 0

Đề bài

Tìm \(x\) sao cho \(3{x^2} - 6x = 0\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích đa thức \(3{x^2} - 6x = 0\) thành nhân tử, ta được \(3x(x-2)\). Tích trên bằng \(0\) khi một trong các nhân tử bằng \(0\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& 3{x^2} - 6x = 0 \cr
& 3x.x - 2.3x = 0 \cr
& 3x\left( {x - 2} \right) = 0 \cr} \)

\(⇒ 3x = 0\) hoặc \(x - 2 = 0\)

+) Với \(3x=0⇒x=0\)

+) Với \(x-2=0⇒ x=2\)

Vậy \(x=0;x=2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 74 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí