Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức: \(  P = \left( {{{a + 6} \over {3a + 9}} - {1 \over {a + 3}}} \right):{{a + 2} \over {27a}},\)   với \(  a = 1.\)   

Bài 2. Tìm các giá trị nguyên của x để cho giá trị của phân thức sau là số nguyên: \(  Q = {{{x^2} - 3x + 3} \over {x - 1}}.\)   

Bài 3. Tìm x để giá trị của phân thức sau bằng 0: \(  {{{x^2} - 4} \over {{x^2} - 3x + 2}}.\)   

LG bài 1

Phương pháp giải:

Rút gọn P rồi thế a=1 vào P

Lời giải chi tiết:

\(  P = {{a + 6 - 3} \over {3\left( {a + 3} \right)}}.{{27a} \over {a + 2}} = {{9a\left( {a + 3} \right)} \over {\left( {a + 3} \right)\left( {a + 2} \right)}} = {{9a} \over {a + 2}}\)  (\(  a \ne 3\)   và \(  a \ne  - 2\)   )

Với \(  a = 1,\)   ta có: \(  P = 3.\)   

LG bài 2

Phương pháp giải:

Chia đa thức cho đa thức để đưa về dạng: \(Q\left( x \right) = P\left( x \right) + \frac{a}{{x - 1}}\)

=>Q nguyên khi x-1 là ước của a

Lời giải chi tiết:

Bài 2. Ta có:

 

Vậy \(  Q = x - 2 + {1 \over {x - 1}}.\)   

\(Q \in \mathbb Z\)  khi \(x \in \mathbb Z,x \ne 1\)  và \(  {1 \over {x - 1}} \in\mathbb Z,x \ne 1\)   và \(  x - 1 =  \pm 1\)   .

Ta tìm được: \(  x = 2\)   hoặc \(  x = 0.\)   

LG bài 3

Phương pháp giải:

Tìm ĐKXĐ

Sử dụng \(\frac{a}{b} = 0 \Leftrightarrow a = 0\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện : \(  {x^2} - 4 = 0\)   và \(  {x^2} - 3x + 2 \ne 0.\)   

Xét : \(  {x^2} - 4 = 0.\)   Ta có \(  {x^2} - 4 = \left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right)\)   

Vậy \(  {x^2} - 4 = 0 \Rightarrow x = 2\)   hoặc \(  x =  - 2.\)   

+ Thế \(  x = 2\)   vào biểu thức \(  {x^2} - 3x + 2,\)   ta được : \(  4 - 6 + 2 = 0\)   (không thỏa).

+ Thế \(  x =  - 2\)   vào biểu thức \(  {x^2} - 3x + 2,\)   ta được : \(  4 + 6 + 2 \ne 0.\)   

Vậy \(  x =  - 2.\)   

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài