Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 96 phiếu

Giải bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập 1. Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

LG a.

\( \dfrac{1+\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{1}{x}}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia hai phân thức:

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

Giải chi tiết:

\( \dfrac{1+\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{1}{x}}\)

\( = \left( {1 + \dfrac{1}{x}} \right):\left( {1 - \dfrac{1}{x}} \right)\)

\(= \dfrac{x+1}{x}:\dfrac{x-1}{x}\)

\(=\dfrac{x+1}{x}.\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{x+1}{x-1}\)

LG b.

\( \dfrac{1-\dfrac{2}{x+1}}{1-\dfrac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia hai phân thức:

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

Giải chi tiết:

\( \dfrac{1-\dfrac{2}{x+1}}{1-\dfrac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}\)

\(  = \left( {1 - \dfrac{2}{{x + 1}}} \right):\left( {1 - \dfrac{{{x^2} - 2}}{{{x^2} - 1}}} \right)\)

\( =\dfrac{x+1-2}{x+1}:\dfrac{x^{2}-1-(x^{2}-2)}{x^{2}-1}\)

\( =\dfrac{x-1}{x+1}:\dfrac{x^{2}-1-x^{2}+2}{x^{2}-1}\)

\(=\dfrac{x-1}{x+1}:\dfrac{1}{(x-1)(x+1)}\)

\( =\dfrac{x-1}{x+1}.\dfrac{(x-1)(x+1)}{1}= (x-1)^{2}\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Bài 47 trang 57 SGK Toán 8 tập 1 Bài 47 trang 57 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 57 SGK Toán 8 tập 1. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

Xem chi tiết
Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1 Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

Xem chi tiết
Bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập 1 Bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em tìm được một phân thức ( của một biến x) mà giá trị của nó tìm được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2.

Xem chi tiết
Bài 50 trang 58 SGK Toán 8 tập 1 Bài 50 trang 58 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính:

Xem chi tiết
Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau:

Xem chi tiết
Lý thuyết đường trung bình của tam giác, của hình thang Lý thuyết đường trung bình của tam giác, của hình thang

Đường trung bình cuả tam giác là đoạn thằng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

Xem chi tiết
Bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 1 Bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Xem chi tiết
Bài 39 trang 52 SGK Toán 8 tập 1 Bài 39 trang 52 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 52 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng