Bài 54 trang 59 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4 trên 41 phiếu

Giải bài 54 trang 59 SGK Toán 8 tập 1. Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định :

Đề bài

Tìm các giá trị của \(x\) để giá trị của các phân thức sau được xác định :

a) \({{3x + 2} \over {2{x^2} - 6x}}\);                                

b) \({5 \over {{x^2} - 3}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điều kiện xác định của phân thức là mẫu số khác \(0\).

Lời giải chi tiết

a) Điều kiện xác định của phân thức:\({{3x + 2} \over {2{x^2} - 6x}}\) là:

  \(2{x^2} - 6x = 2x\left( {x - 3} \right) \ne 0\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ne 0\\
x - 3 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ne 0\\
x \ne 3
\end{array} \right.\)

Vậy phân thức xác định khi và chỉ khi \(x \ne 0\) và \( x \ne 3\) .

b)  Điều kiện xác định của phân thức: \({5 \over {{x^2} - 3}}\) là:

\({x^2} - 3 = {x^2} - {\left( {\sqrt 3 } \right)^2}\)\( = \left( {x - \sqrt 3 } \right)\left( {x + \sqrt 3 } \right) \ne 0\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - \sqrt 3 \ne 0\\
x + \sqrt 3 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow x \ne \pm \sqrt 3 \)

Vậy phân thức xác định khi và chỉ khi \(x \ne  - \sqrt 3\) và \( x \ne \sqrt 3 \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu