Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Đề bài

Bài 1. Thực hiện các phép tính:

a) \({{a + b} \over {{a^2} - ab + {b^2}}} - {1 \over {a + b}}\)

b) \({{{m^2} - 3m + 9} \over {{m^3} - 27}} - {1 \over {m - 3}}.\)

Bài 2. Thực hiện phép tính: \(a - 2 + {{4a} \over {a + 2}} - {{{a^3} + b} \over {{a^2} + 2a}}.\)

Lời giải chi tiết

Bài 1.

a) \(MTC = {a^3} + {b^3} \)\(\;= \left( {a + b} \right)\left( {{a^2} - ab + {b^2}} \right).\)

Vậy \({{a + b} \over {{a^2} - ab + {b^2}}} - {1 \over {a + b}} = {{{{\left( {a + b} \right)}^2} - \left( {{a^2} - ab + {b^2}} \right)} \over {{a^3} + {b^3}}}\)

\( = {{{a^2} + 2ab + {b^2} - {a^2} + ab - {b^2}} \over {{a^3} - {b^3}}} = {{3ab} \over {{a^3} - {b^3}}}.\)

b) \(MTC = {m^3} - 27 \)\(\;= \left( {m - 3} \right)\left( {{m^2} + 3m + 9} \right).\)

Vậy \({{{m^2} - 3m + 9} \over {{m^3} - 27}} - {1 \over {m - 3}} = {{{m^2} - 3m + 9 - \left( {{m^3} + 3m + 9} \right)} \over {{m^3} - 27}}\)

                                    \( = {{{m^3} - 3m + 9 - {m^2} - 3m - 9} \over {{m^3} - 27}} = {{ - 6m} \over {{m^3} - 27}}.\)

Bài 2.

\(MTC = {a^2} + 2a = a\left( {a + 2} \right).\)

Ta có: \(\left( {a - 2} \right) + {{4a} \over {a + 2}} - {{{a^3} + b} \over {{a^2} + 2a}} \)

\(\;= {{\left( {a - 2} \right)\left( {{a^2} + 2a} \right) + 4{a^2} - \left( {{a^3} + b} \right)} \over {a\left( {a + 2} \right)}}\)

\( = {{{a^3} + 2{a^2} - 2{a^2} - 4a + 4{a^2} - {a^3} - b} \over {a\left( {a + 2} \right)}} = {{4{a^2} - 4a - b} \over {{a^2} + 2a}}.\)

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết
Bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 1 Bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho

Xem chi tiết
Bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 1 Bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 1. Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là

Xem chi tiết
Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1 Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 39 SGK Toán 8 tập 1 Bài 7 trang 39 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 39 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn phân thức:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 1 Bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

Xem chi tiết
Bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1 Bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu các phân thức sau:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.