Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 47 phiếu

Giải bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau:

Đề bài

Làm tính trừ các phân thức sau:

a) \( \frac{4x-1}{3x^{2}y}-\frac{7x-1}{3x^{2}y}\);                    

b) \( \frac{4x+5}{2x-1}-\frac{5-9x}{2x-1}\);

c) \( \frac{11x}{2x-3}-\frac{x-18}{3-2x}\);                    

d) \( \frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{4-10x}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc trừ hai phân thức: \( \frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+(-\frac{C}{D})\) và qui tắc đổi dấu.

Lời giải chi tiết

 a) \( \frac{4x-1}{3x^{2}y}-\frac{7x-1}{3x^{2}y}\) \( =\frac{4x-1}{3x^{2}y}+\frac{-(7x-1)}{3x^{2}y}\)

     \( =\frac{4x-1-7x+1}{3x^{2}y}\) \( =\frac{-3x}{3x^{2}y}=-\frac{1}{xy}\).

b) \( \frac{4x+5}{2x-1}-\frac{5-9x}{2x-1}\) \( =\frac{4x+5}{2x-1}+\frac{-(5-9x)}{2x-1}\)

    \( =\frac{4x+5-5+9x}{2x-1}= \frac{13x}{2x-1}\)

c) \( \frac{11x}{2x-3}-\frac{x-18}{3-2x}\) \( =\frac{11x}{2x-3}+\frac{x-18}{-(3-2x)}\)

    \( =\frac{11x}{2x-3}+\frac{x-18}{2x-3}\) \( =\frac{11x+x-18}{2x-3}\) \( =\frac{12x-18}{2x-3}=6\)

d) \( \frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{4-10x}\) \( =\frac{2x-7}{10x-4}+\frac{3x+5}{-(4-10x)}\)

 \( =\frac{2x-7}{10x-4}+\frac{3x+5}{10x-4}\)\( =\frac{2x-7+3x+5}{10x-4}\)\( =\frac{5x-2}{2(5x-2)}=\frac{1}{2}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan