Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 83 phiếu

Giải bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau:

Đề bài

Làm tính trừ các phân thức sau:

a) \( \frac{4x-1}{3x^{2}y}-\frac{7x-1}{3x^{2}y}\);                    

b) \( \frac{4x+5}{2x-1}-\frac{5-9x}{2x-1}\);

c) \( \frac{11x}{2x-3}-\frac{x-18}{3-2x}\);                    

d) \( \frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{4-10x}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc trừ hai phân thức: \( \frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+(-\frac{C}{D})\) và qui tắc đổi dấu.

Lời giải chi tiết

 a) \( \frac{4x-1}{3x^{2}y}-\frac{7x-1}{3x^{2}y}\) \( =\frac{4x-1}{3x^{2}y}+\frac{-(7x-1)}{3x^{2}y}\)

     \( =\frac{4x-1-7x+1}{3x^{2}y}\) \( =\frac{-3x}{3x^{2}y}=-\frac{1}{xy}\).

b) \( \frac{4x+5}{2x-1}-\frac{5-9x}{2x-1}\) \( =\frac{4x+5}{2x-1}+\frac{-(5-9x)}{2x-1}\)

    \( =\frac{4x+5-5+9x}{2x-1}= \frac{13x}{2x-1}\)

c) \( \frac{11x}{2x-3}-\frac{x-18}{3-2x}\) \( =\frac{11x}{2x-3}+\frac{x-18}{-(3-2x)}\)

    \( =\frac{11x}{2x-3}+\frac{x-18}{2x-3}\) \( =\frac{11x+x-18}{2x-3}\) \( =\frac{12x-18}{2x-3}=6\)

d) \( \frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{4-10x}\) \( =\frac{2x-7}{10x-4}+\frac{3x+5}{-(4-10x)}\)

 \( =\frac{2x-7}{10x-4}+\frac{3x+5}{10x-4}\)\( =\frac{2x-7+3x+5}{10x-4}\)\( =\frac{5x-2}{2(5x-2)}=\frac{1}{2}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu