Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1


Giải bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính trừ các phân thức sau:

LG a.

\( \dfrac{4x-1}{3x^{2}y}-\dfrac{7x-1}{3x^{2}y}\);  

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức: \( \dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}+(-\dfrac{C}{D})\) và quy tắc đổi dấu \( - \dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{B} = \dfrac{A}{{ - B}}\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{4x-1}{3x^{2}y}-\dfrac{7x-1}{3x^{2}y}\) \( =\dfrac{4x-1}{3x^{2}y}+\dfrac{-(7x-1)}{3x^{2}y}\)

\( =\dfrac{4x-1}{3x^{2}y}+\dfrac{-7x+1}{3x^{2}y}\)

\( =\dfrac{4x-1-7x+1}{3x^{2}y}\) \( =\dfrac{-3x}{3x^{2}y}=-\dfrac{1}{xy}\).

LG b.

\( \dfrac{4x+5}{2x-1}-\dfrac{5-9x}{2x-1}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức: \( \dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}+(-\dfrac{C}{D})\) và quy tắc đổi dấu \( - \dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{B} = \dfrac{A}{{ - B}}\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{4x+5}{2x-1}-\dfrac{5-9x}{2x-1}\) \( =\dfrac{4x+5}{2x-1}+\dfrac{-(5-9x)}{2x-1}\)\( =\dfrac{4x+5}{2x-1}+\dfrac{-5+9x}{2x-1}\)

\( =\dfrac{4x+5-5+9x}{2x-1}= \dfrac{13x}{2x-1}\)

LG c.

\( \dfrac{11x}{2x-3}-\dfrac{x-18}{3-2x}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức: \( \dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}+(-\dfrac{C}{D})\) và quy tắc đổi dấu \( - \dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{B} = \dfrac{A}{{ - B}}\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{11x}{2x-3}-\dfrac{x-18}{3-2x}\) \( =\dfrac{11x}{2x-3}+\left(-\dfrac{x-18}{3-2x}\right)\)\( =\dfrac{11x}{2x-3}+\dfrac{x-18}{-(3-2x)}\)

\( =\dfrac{11x}{2x-3}+\dfrac{x-18}{2x-3}\) \( =\dfrac{11x+x-18}{2x-3}\)

\( =\dfrac{12x-18}{2x-3}=\dfrac{{6\left( {2x - 3} \right)}}{{2x - 3}}=6\)

LG d.

\( \dfrac{2x-7}{10x-4}-\dfrac{3x+5}{4-10x}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức: \( \dfrac{A}{B}-\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}+(-\dfrac{C}{D})\) và quy tắc đổi dấu \( - \dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{B} = \dfrac{A}{{ - B}}\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{2x-7}{10x-4}-\dfrac{3x+5}{4-10x}\) \( =\dfrac{2x-7}{10x-4}+\left(-\dfrac{3x+5}{4-10x}\right)\)\( =\dfrac{2x-7}{10x-4}+\dfrac{3x+5}{-(4-10x)}\)

\( =\dfrac{2x-7}{10x-4}+\dfrac{3x+5}{10x-4}\)\( =\dfrac{2x-7+3x+5}{10x-4}\)\( =\dfrac{5x-2}{2(5x-2)}=\dfrac{1}{2}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 140 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài