Bài 33 trang 50 SGK Toán 8 tập 1


Làm các phép tính sau

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm các phép tính sau:

LG a

\(\begin{array}{l}
\,\,\dfrac{{4{\rm{x}}y - 5}}{{10{{\rm{x}}^3}y}} - \dfrac{{6{y^2} - 5}}{{10{{\rm{x}}^3}y}}\\
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức:

\(\dfrac{A}{B} - \dfrac{C}{D} = \dfrac{A}{B} + \left( { - \dfrac{C}{D}} \right)\).

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{4xy - 5}}{{10{x^3}y}} - \dfrac{{6{y^2} - 5}}{{10{x^3}y}}\\
= \dfrac{{4xy - 5}}{{10{x^3}y}} + \dfrac{{ - \left( {6{y^2} - 5} \right)}}{{10{x^3}y}}\\
= \dfrac{{4xy - 5}}{{10{x^3}y}} + \dfrac{{ - 6{y^2} + 5}}{{10{x^3}y}}\\
= \dfrac{{4xy - 5 - 6{y^2} + 5}}{{10{x^3}y}}\\
= \dfrac{{4xy - 6{y^2}}}{{10{x^3}y}} = \dfrac{{2y\left( {2x - 3y} \right)}}{{2y.5{x^3}}}\\
= \dfrac{{2x - 3y}}{{5{x^3}}}
\end{array}\) 

LG b

\(\begin{array}{l}
\,\dfrac{{7{\rm{x}} + 6}}{{2{\rm{x}}\left( {x + 7} \right)}} - \dfrac{{3{\rm{x}} + 6}}{{2{{\rm{x}}^2} + 14{\rm{x}}}}.
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai phân thức:

\(\dfrac{A}{B} - \dfrac{C}{D} = \dfrac{A}{B} + \left( { - \dfrac{C}{D}} \right)\).

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 116 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí