Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 Toán 8 Tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 Toán 8 Tập 2. Tam giác ABC có AB=6cm; AC=9cm...

Đề bài

Tam giác \(ABC\) có \(AB=6cm\); \(AC=9cm\).

Lấy trên cạnh \(AB\) điểm \(B'\), trên cạnh \(AC\) điểm \(C'\) sao cho \(AB'=2cm\); \(AC'=3cm\) (h8)

1) So sánh các tỉ số \(\dfrac{{AB'}}{{AB}}\) và \(\dfrac{{AC'}}{{AC}}\).

2) Vẽ đường thẳng \(a\) đi qua \(B'\) và song song với \(BC\), đường thẳng \(a\) cắt \(AC\) tại điểm \(C''\).

a) Tính độ dài đoạn thẳng \(AC''\).

b) Có nhận xét gì về \(C'\) và \(C''\) và về hai đường thẳng \(BC\) và \(B'C'\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1) Tính tỉ số đoạn thẳng rồi so sánh.

2) Sử dụng đinh lí Ta-lét 

Lời giải chi tiết

1)

\(\begin{array}{l}\dfrac{{AB'}}{{AB}} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}\\\dfrac{{AC'}}{{AC}} = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}\\ \Rightarrow \dfrac{{AB'}}{{AB}} = \dfrac{{AC'}}{{AC}}\end{array}\)

2)

a) Vì \(B'C''//BC\) , theo định lí Ta-lét ta có:

\(\dfrac{{AB'}}{{AB}} = \dfrac{{AC''}}{{AC}} = \dfrac{1}{3}\)

\( \Rightarrow AC'' = \dfrac{1}{3}AC = \dfrac{1}{3}.9 = 3\,cm\)

b) Ta có: \(AC' = AC'' = 3\,cm \Rightarrow C' \equiv C''\)

Do \(C' \equiv C'' \Rightarrow B'C' \equiv B'C''\)  nên \(B'C'//BC\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta - let

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu