Bài 7 trang 62 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4 trên 274 phiếu

Giải bài 7 trang 62 SGK Toán 8 tập 2. Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Đề bài

 Tính các độ dài \(x,y\) trong hình 14.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng: hệ quả của định lý TaLet, định lý Pitago.

Lời giải chi tiết

* Trong hình 14a

\(MN // EF\), theo hệ quả định lí Ta-lét ta có:

\( \dfrac{MN}{EF}=\dfrac{MD}{DE}\)

Mà \(DE = MD + ME = 9,5 + 28 = 37,5\).

\(\Rightarrow \dfrac{8}{x} = \dfrac{9,5}{37,5}\)

\(\Rightarrow x= \dfrac{8.37,5}{9,5}= \dfrac{600}{19}  ≈ 31,6\)

* Trong hình 14b

Ta có \(A'B' ⊥ AA'\) (giả thiết) và \(AB ⊥ AA'\) (giả thiết)

\( \Rightarrow  A'B' // AB\) (từ vuông góc đến song song)

\( \Rightarrow \dfrac{A'O}{OA} = \dfrac{A'B'}{AB}\) (Theo hệ quả định lí Ta-let)

hay \(\dfrac{3}{6} = \dfrac{4,2}{x}\)

\(x = \dfrac{6.4,2}{3} = 8,4\)

\(∆ABO\) vuông tại \(A\) nên áp dụng định lý Pitago ta có:

\(\eqalign{
& {y^2} = O{B^2} = O{A^2} + A{B^2} \cr
& \Rightarrow {y^2} = {6^2} + 8,{4^2} = 106,56 \cr
& \Rightarrow y = \sqrt {106,56} \approx 10,3 \cr} \)

Loigaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Bài 8 trang 63 SGK Toán 8 tập 2 Bài 8 trang 63 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. a) Để chi đoạn thẳng AB thành ba đoạn bằng nhau, người ta đã làm như hình 15.Hãy mô tả cách làm trên và giải thích vì sao các đoạn AC,CD,DB bằng nhau?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 63 SGK Toán 8 tập 2 Bài 9 trang 63 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A và B đến cạnh AC

Xem chi tiết
Bài 10 trang 63 SGK Toán 8 tập 2 Bài 10 trang 63 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B', C' và H'(h.16)

Xem chi tiết
Bài 11 trang 63 SGK Toán 8 tập 2 Bài 11 trang 63 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1 Bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1 Bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x ở hình 5, hình 6

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.