Bài 50 trang 95 SGK Toán 8 tập 1


Vẽ điểm A' đối xứng với A qua B, vẽ điểm C đối xứng với C qua B

Đề bài

Vẽ điểm \(A'\) đối xứng với \(A\) qua \(B\), vẽ điểm \(C'\) đối xứng với \(C\) qua \(B\) (h.\(81\)).

  

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm \(O\) nếu \(O\) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Lời giải chi tiết

  Cách vẽ:

- Vẽ đoạn thẳng \(AB\) rồi kéo dài về phía \(B,\) chọn điểm \(A'\) sao cho \(B\) là trung điểm của \(AA'.\) Ta được điểm \(A'\) đối xứng với \(A\) qua \(B.\)

- Vẽ đoạn thẳng \(CB\) rồi kéo dài về phía \(B.\) Chọn điểm \(C'\), sao cho \(B\) là trung điểm của \(CC'\). Ta được điểm \(C'\) đối xứng với \(C\) qua \(B.\) 


Bình chọn:
4.7 trên 133 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí