Bài 18 trang 68 SGK Toán 8 tập 2


Tam giác ABC có AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Đề bài

Tam giác \(ABC\) có \(AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm.\) Tia phân giác của góc \(BAC\) cắt \(BC\) tại \(E\). Tính các đoạn \(EB, EC\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Tính chất đường phân giác của tam giác, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Vì \(AE\) là đường phân giác của tam giác ABC nên

\(\dfrac{EB}{AB} = \dfrac{EC}{AC}\) (tính chất đường phân giác của tam giác)

\( \Rightarrow\) \(\dfrac{EB}{5} = \dfrac{EC}{6}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{EB}{5} = \dfrac{EC}{6} = \dfrac{EB+EC}{5+6} = \dfrac{BC}{11}=\dfrac{7}{11}\)  

\( \Rightarrow  EB = \dfrac{5.7}{11} =\dfrac{35}{11}\) cm

\(EC = \dfrac{6.7}{11} =\dfrac{42}{11}\) cm


Bình chọn:
4.4 trên 349 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí