Bài 15 trang 67 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 189 phiếu

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 tập 2. Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Đề bài

Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Tính chất đường phân giác của tam giác, tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải chi tiết

a) AD là tia phân giác của ∆ABC (gt) nên 

 \(\frac{BD}{AB}\) = \(\frac{DC}{AC}\) (tính chất đường phân giác của tam giác)

 => DC = \(\frac{BD.AC}{AB}\) = \(\frac{3,5.7,2}{4,5}\)

=> x = 5,6

b) PQ là đường phân giác của ∆PMN (gt) nên 

\(\frac{MQ}{MP}\) = \(\frac{NQ}{NP}\) (tính chất đường phân giác của tam giác)

Hay  \(\frac{MP}{6,2}\) = \(\frac{x}{8,7}\)

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức:

=> \(\frac{x}{8,7}\) = \(\frac{MP}{6,2}\) = \(\frac{x + MQ}{8,7+ 6,2}\) = \(\frac{12,5}{14,9}\)

=> x≈ 7,3

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan