Bài 15 trang 67 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 227 phiếu

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 tập 2. Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Đề bài

Tính \(x\) trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Tính chất đường phân giác của tam giác, tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải chi tiết

a) \(AD\) là tia phân giác góc \(A\) của \(∆ABC\) (gt) nên áp dụng tính chất của đường phân giác trong tam giác ta có:

 \(\dfrac{BD}{AB} = \dfrac{DC}{AC}\)

\(\Rightarrow DC = \dfrac{BD.AC}{AB}= \dfrac{3,5.7,2}{4,5}\)

\(\Rightarrow x = 5,6\)

b) \(PQ\) là đường phân giác góc \(P\) của \(∆PMN\) (gt) nên 

\(\dfrac{MQ}{MP}= \dfrac{NQ}{NP}\) (tính chất đường phân giác của tam giác)

Hay  \(\dfrac{MQ}{6,2} = \dfrac{x}{8,7}\)

Có: \(MN=MQ+x=12,5\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\Rightarrow \dfrac{x}{8,7} = \dfrac{MQ}{6,2} = \dfrac{x + MQ}{8,7+ 6,2}= \dfrac{12,5}{14,9}\)

\( \Rightarrow x = \dfrac{{12,5.8,7}}{{14,9}} \approx 7,3\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Bài 16 trang 67 SGK Toán 8 tập 2 Bài 16 trang 67 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 67 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng

Xem chi tiết
Bài 17 trang 68 SGK Toán 8 tập 2 Bài 17 trang 68 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 68 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 68 SGK Toán 8 tập 2 Bài 18 trang 68 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 68 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Xem chi tiết
Bài 19 trang 68 SGK Toán 8 tập 2 Bài 19 trang 68 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự là E và F. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 Bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính trừ các phân thức sau:

Xem chi tiết
Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1 Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính cộng các phân thức sau:

Xem chi tiết
Bài 30 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 Bài 30 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 50 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 Bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1 . Thực hiện các phép tính:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng