Bài 15 trang 67 SGK Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 192 phiếu

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 tập 2. Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Đề bài

Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Tính chất đường phân giác của tam giác, tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải chi tiết

a) AD là tia phân giác của ∆ABC (gt) nên 

 \(\frac{BD}{AB}\) = \(\frac{DC}{AC}\) (tính chất đường phân giác của tam giác)

 => DC = \(\frac{BD.AC}{AB}\) = \(\frac{3,5.7,2}{4,5}\)

=> x = 5,6

b) PQ là đường phân giác của ∆PMN (gt) nên 

\(\frac{MQ}{MP}\) = \(\frac{NQ}{NP}\) (tính chất đường phân giác của tam giác)

Hay  \(\frac{MP}{6,2}\) = \(\frac{x}{8,7}\)

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức:

=> \(\frac{x}{8,7}\) = \(\frac{MP}{6,2}\) = \(\frac{x + MQ}{8,7+ 6,2}\) = \(\frac{12,5}{14,9}\)

=> x≈ 7,3

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu