Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức x/3. Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x + 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho.

Đề bài

Cho phân thức \(\dfrac{x}{3}\). Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với \(x + 2\) rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

Lời giải chi tiết

\(x.(x + 2) = x^2 + 2x\)

\(3.(x +2) = 3x + 6\)

\(⇒ x(3x + 6) = 3(x^2 + 2x) = 3x^2 + 6x\)

\( \Rightarrow \dfrac{x}{3} = \dfrac{{{x^2} + 2x}}{{3x + 6}}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1. Dùng quy tắc đổi dấu hãy điền một đa thức thích hợp và chỗ trống trong mỗi đẳng thức

Xem chi tiết
Bài 4 trang 38 SGK Toán 8 tập 1 Bài 4 trang 38 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 38 SGK Toán 8 tập 1. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1 Bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia

Xem chi tiết
Bài 64 trang 100 SGK Toán 8 tập 1 Bài 64 trang 100 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 64 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D

Xem chi tiết
Bài 67 trang 102 SGK Toán 8 tập 1 Bài 67 trang 102 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 67 trang 102 SGK Toán 8 tập 1. Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax

Xem chi tiết
Bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1 Bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.