Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Giả sử tất  cả các phân thức trong đề bài đều có nghĩa.

Bài 1. Tìm đa thức P(x), biết: \({{{x^2} + 2} \over {x - 1}} = {{3{x^3} + 6x} \over {P(x)}}.\)  
Bài 2. Đưa các phân thức sau về cùng mẫu thức:

a) \({{{x^2}} \over {1 - {x^2}}}\) và \({1 \over {x - 1}}\)

b) \({1 \over {x - 1}}\) và \({1 \over {x + 1}}.\) 

Bài 3. Đưa các phân thức sau về cùng tử thức:

a) \({6 \over {a - 1}}\) và \({2 \over a}\)

b) \({1 \over a}\) và \({{a - 1} \over {a - 2}}.\)  

Quảng cáo
decumar

LG bài 1

Phương pháp giải:

Áp dụng: \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a.d = b.c\) 

Rút P(x) theo x rồi rút gọn

Lời giải chi tiết:

\({{{x^2} + 2} \over {x - 1}} = {{3{x^3} + 6x} \over {P(x)}}.\)  Vậy \(P(x) = 3x(x - 1) = 3{x^2} - 3x.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Quy đòng mẫu thức hai phân thức

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:\({1 \over {x - 1}} = {{x + 1} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}} = {{x + 1} \over {{x^2} - 1}} = {{ - x - 1} \over {1 - {x^2}}}.\)  

Vậy \({{{x^2}} \over {1 - {x^2}}}\) và \({{ - x - 1} \over {1 - {x^2}}}\) là hai phân thức có cùng mẫu thức.

b) Ta có : \({1 \over {x - 1}} = {{x + 1} \over {\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}} = {{x + 1} \over {{x^2} - 1}};\)

\({1 \over {x + 1}} = {{x - 1} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)}} = {{x - 1} \over {{x^2} - 1}}\)

Vậy \({{x + 1} \over {{x^2} - 1}}\) và \({{x - 1} \over {{x^2} - 1}}\) là hai phân thức có cùng mẫu thức.

LG bài 3

Phương pháp giải:

Quy đồng tử thức hai phân thức

Lời giải chi tiết:

a) Ta có : \({2 \over a} = {6 \over {3a}}\)

Vậy \({6 \over {a - 1}}\) và \({6 \over {3a}}\)là hai phân thức có cùng tử thức.

b) Ta có : \({1 \over a} = {{a - 1} \over {a\left( {a - 1} \right)}} = {{a - 1} \over {{a^2} - a}}\)

Vậy \({{a - 1} \over {{a^2} - a}}\) và \({{a - 1} \over {a - 2}}\) là hai phân thức có cùng tử thức.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.