Bài 5 trang 38 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu

Giải bài 5 trang 38 SGK Toán 8 tập 1. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

Đề bài

Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{...}{x - 1}\);                    

b) \( \frac{5(x + y)}{2}= \frac{5x^{2} - 5y^{2}}{...}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất cơ bản của phân thức.

Lời giải chi tiết

a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{x^{2} - 1}= \frac{x^{2}(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{x^{2}}{x - 1}\)

Vậy phải điền  \(x^2\) vào chỗ trống 

\(b)\,\,\frac{{5\left( {x + y} \right)}}{2} = \frac{{5\left( {x + y} \right)\left( {x - y} \right)}}{{2\left( {x - y} \right)}} = \frac{{5\left( {{x^2} - {y^2}} \right)}}{{2\left( {x - y} \right)}} \)\(= \frac{{5{{\rm{x}}^2} - 5{y^2}}}{{2x - 2y}}\)

Vậy phải điền \(2{\rm{x}} - 2y\) vào chỗ trống.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu