Bài 5 trang 38 SGK Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 42 phiếu

Giải bài 5 trang 38 SGK Toán 8 tập 1. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

Đề bài

Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{...}{x - 1}\);                    

b) \( \frac{5(x + y)}{2}= \frac{5x^{2} - 5y^{2}}{...}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất cơ bản của phân thức.

Lời giải chi tiết

a) \( \frac{x^{3} + x^{2}}{x^{2} - 1}= \frac{x^{2}(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)}= \frac{x^{2}}{x - 1}\)

Vậy phải điền  \(x^2\) vào chỗ trống 

\(b)\,\,\frac{{5\left( {x + y} \right)}}{2} = \frac{{5\left( {x + y} \right)\left( {x - y} \right)}}{{2\left( {x - y} \right)}} = \frac{{5\left( {{x^2} - {y^2}} \right)}}{{2\left( {x - y} \right)}} \)\(= \frac{{5{{\rm{x}}^2} - 5{y^2}}}{{2x - 2y}}\)

Vậy phải điền \(2{\rm{x}} - 2y\) vào chỗ trống.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan