Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 105 SBT toán 9 tập 1


Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 105 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằng:

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AB : AC = 3 : 4\) và đường cao \(AH\) bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng \(HC\) bằng:

(A) 6cm ;  

(B) 9cm ;                    

(C) 12cm ;                              

(D) 15cm.  

Hãy chọn phương án đúng.  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh hai tam giác đồng dạng \(\Delta ABH \backsim \Delta CAH\) để suy ra tỉ lệ cạnh tương ứng và tính \(HC.\)  

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta ABH \) và \(\Delta CAH\) 

\(\widehat {AHB} = \widehat {AHC}=90^0\)

\(\widehat {ABH} = \widehat {HAC}\) (cùng phụ với góc B)

 Vậy \(\Delta ABH \backsim \Delta CAH\,(g-g)\) nên \(\dfrac{{HA}}{ {HC}} = \dfrac{{AB}}{{AC}}=\dfrac{3}{ 4} \) 

Suy ra \(HC = \dfrac{4 }{3} HA = 12\). 

Chọn (C)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí