Bài 28 trang 126 SGK Toán 8 tập 1


Xem hình 142 (IG// FU). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE...

Đề bài

Xem hình \(142\) (\(IG// FU\)). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành \(FIGE.\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

\(S = ah\)

- Diện tích tam giác có cạnh \(a\), chiều cao tương ứng \(h\) là \(S = \dfrac{1}{2}ah\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(h\) là chiều cao từ \(I\) đến \(FE\) thì \(h\) cũng là chiều cao từ \(I\) đến \(FU\) 

+) Nhận thấy \(FIGE, IGRE, IGUR\) là các hình bình hành (do có 1 cặp cạnh song song và bằng nhau)

Nên ta có: 

\({S_{FIGE}} =h.FE\), \({S_{IGRE}} =h.RE\), \({S_{IGUR}}=h.RU\) 

Mà \(FE = ER = RU\)  

Nên \({S_{FIGE}} = {S_{IGRE}} = {S_{IGUR}}\) \(( = h. FE)\)

+) Ta có \(FR= EU=2FE\) nên:

\({S_{IFR}}= \dfrac{1}{2}h.FR= \dfrac{1}{2}.h.2.FE = h.FE\)

\({S_{GEU}} =\dfrac{1}{2}h.EU= \dfrac{1}{2}.h.2.FE = h.FE\)

\( \Rightarrow {S_{IFR}} = {S_{GEU}} = {S_{FIGE}}\) \((=h.FE)\)

 Vậy  \({S_{FIGE}} = {S_{IGRE}} = {S_{IGUR}}\)\(\, = {S_{IFR}} = {S_{GEU}}\)


Bình chọn:
4.4 trên 194 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí