Bài 27 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


Đề bài

Mẹ bạn An gánh hoa ra chợ bán trên quãng đường dài 1200 m. Đến chợ, mẹ An ngồi bán trong 60 phút thì hết và gánh giỏ không về. Biết rằng tốc độ lúc về nhanh hơn lúc đi là 0,5 m/giây. Tổng thời gian lúc đi, lúc về và ngồi bán là 1 giờ 53 phút 20 giây. Hãy tìm tốc độ lúc gánh hoa ra chợ của mẹ bạn An.

 

Lời giải chi tiết

Gọi tốc đọ lúc gánh hoa ra chợ của mẹ bạn An là x (m/s) (ĐK: \(x > 0\)) \( \Rightarrow \) Tốc độ lúc về của mẹ bạn An là \(x + 0,5\,\,\left( {m/s} \right)\).

Thời gian mẹ bạn An gánh hoa ra chợ bán là \(\dfrac{{1200}}{x}\,\,\left( s \right)\), thời gian mẹ bạn An đi chợ về là \(\dfrac{{1200}}{{x + 0,5}}\,\left( s \right)\), thời gian ngồi bán là \(60p = 3600\left( s \right)\).

Đổi 1 giờ 53 phút 20 giây = 6800 giây

Do đó ta có phương trình:

\(\dfrac{{1200}}{x} + \dfrac{{1200}}{{x + 0,5}} + 3600 = 6800 \)

\(\Leftrightarrow \dfrac{{1200}}{x} + \dfrac{{1200}}{{x + 0,5}} = 3200\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \dfrac{3}{x} + \dfrac{3}{{x + 0,5}} = 8\\ \Leftrightarrow 3\left( {x + 0,5} \right) + 3x = 8x\left( {x + 0,5} \right)\\ \Leftrightarrow 3x + 1,5 + 3x = 8{x^2} + 4x \\\Leftrightarrow 8{x^2} - 2x - 1,5 = 0\\ \Leftrightarrow 16{x^2} - 4x - 3 = 0\end{array}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.