Bài tập - Chủ đề 1: Đo góc và cung

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu
Bài 1 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O; 5 cm) và điểm M với OM = 10 cm. Qua M vẽ hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B. Tính các góc ở tâm xác định bởi hai tia OA và OB.

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC. Vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tại D và E.

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn đồng tâm

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB. Qua A và B vẽ hai dây song song AC và BD (điểm C và D

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dây cung AB chia đường tròn tâm O thành hai cung. Cung lớn có số đo bằng ba lần cung nhỏ.

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập đường tròn (O) với hai cung

Xem lời giải

Bài 7 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu vào những thời điểm sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và

Xem lời giải

Bài 9 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai đường tròn (O; R) và (O’ ; R’) cắt nhau tại A và B. Cho biết số đo hai cung nhỏ

Xem lời giải

Bài 10 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai đường tròn (O; r) và (O’ ; R) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Vẽ đường kính BOC và

Xem lời giải

Bài 11 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 12 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Chứng minh rằng đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của

Xem lời giải

Bài 13 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D (BD < BC). Vẽ đường tròn tâm

Xem lời giải

Bài 14 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Trên nửa đường tròn lấy hai điểm C, D. Vẽ dây cung CE

Xem lời giải

Bài 15 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R), (O; R’) với (R > R’), dây AB và CD của đường tròn (O; R)

Xem lời giải

Bài 16 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho lục giác lồi ABCDEF có các đỉnh nằm trên một đường tròn và có hai cặp cạnh đối song

Xem lời giải

Bài 17 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O; R) lấy 4 điểm theo thứ tự A, B, C, D sao cho

Xem lời giải

Bài 18 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R.

Xem lời giải

Bài 19 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho (O) và dây AB của đường tròn O. Trên AB lấy hai điểm E và F sao cho AE = BF. Tia OE và tia OF cắt (O) lần lượt tại C và D.

Xem lời giải

Bài 20 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn O, đường kính AB. Qua trung điểm I của OA vẽ dây CD của (O) vuông góc với AB.

Xem lời giải