1. Hàm số y = ax2 (a khác 0)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu