CHƯƠNG IV: HÀM SỐ BẬC HAI VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các hệ phương trình:

Xem lời giải

Bài 2 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 4 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho ba điểm A(2 ; 1), B(-1 ; -2), C(0 ; -1).

Xem lời giải

Bài 5 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm giá trị của a và b để đường thẳng (d): y = (2b – a)x – 3(a+5b) đi qua hai điểm:

Xem lời giải

Bài 6 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một hình chữ nhật có chu vi 110 m. Biết rằng hai lần chiều dài hơn ba lần chiều rộng là 10 m. Tính diện tích hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 7 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Bác Bình dự định đi xe đạp trên quãng đường AB với tốc độ 10 km/h. Sau khi đi được nửa quãng đường với tốc

Xem lời giải

Bài 8 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai anh An và Đông cùng nhau lát gạch sàn phòng truyền thống của trường trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu

Xem lời giải

Bài 9 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Bạn Linh có 100 000 đồng, bạn có thể đổi thành 30 tờ giấy bạc hai loại 1000 đồng và 5000 đồng được không ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm hai số tự nhiên biết rằng hai số có tổng là 78 và ước chung lớn nhất là 6.

Xem lời giải

Bài 11 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một xe khách chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ với tốc độ và thời gian đã định. Biết rằng, nếu

Xem lời giải

Bài 12 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2 cm. Nếu tăng cạnh góc vuông lớn lên 4 cm và

Xem lời giải

Bài 13 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một ca nô xuôi dòng từ A đến B cách nhau 24 km. Cùng lúc đó, một bè nứa cùng trôi từ A về B. Khi đến B, ca

Xem lời giải

Bài 14 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích 100 m2. Nếu tăng chiều rộng lên 2m và giảm chiều dài đi 5 m thì

Xem lời giải

Bài 15 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 16 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ parabol (P):

Xem lời giải

Bài 17 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số

Xem lời giải

Bài 18 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Không giải phương trình hãy tính tổng và tích các nghiệm của mỗi phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 19 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Bài 20 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất