Chủ đề 2 : Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập So sánh tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 2 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ góc nhọn

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 3 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho trước tỉ số

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trong ví dụ ở hình 6, nếu lấy trên AB điểm B’ với AB’>AB

Xem chi tiết

Thử tài bạn 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ góc nhọn

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 4 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài ba cạnh lần lượt là a, b, c như hình 8.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 2 trang 81 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 2 trang 81 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 81 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 5 trang 81 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài ba cạnh lần lượt a, b, c như hình 9.

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 6 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 2 dm. Gọi D là trung điểm BC. Tính độ dài AD, CD rồi

Xem chi tiết

Hoạt động 7 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 7 trang 82 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác vuông cân có cạnh bằng 1 m. Tính độ dài cạnh huyền rồi dùng kết quả đó để tính

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính cầm tay để tính góc nhọn x, biết sinx = 0,650.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 3 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 3 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính cầm tay tính :

Xem chi tiết

Bài 1 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Tìm các tỉ số lượng giác của góc B trong các trường hợp sau :

Xem chi tiết

Bài 2 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem chi tiết

Bài 3 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem chi tiết

Bài 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Xem chi tiết

Bài 5 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính cotx, sinx, cosx.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính cầm tay tìm tỉ số lượng giác của các góc sau :

Xem chi tiết

Bài 7 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính góc x xác định bởi :

Xem chi tiết

Bài 8 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10 cm, AC = 15 cm.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài