Hoạt động 3 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Cho trước tỉ số

Đề bài

 

Cho trước tỉ số \(\dfrac{b}{a}\left( {b < a} \right)\). Hùng vẽ nửa đường tròn đường kính AB = a cm rồi vẽ đường tròn tâm B bán kính b cm cắt nửa đường tròn đường kính AB tại C (h.5).

Đặt \(\widehat {CAB} = x\), hãy tính sinx.

Lời giải chi tiết

Dễ thấy C thuộc đường tròn đường kính AB \(\widehat {ACB} = {90^o}\) (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Xét tam giác ABC vuông tại C có: \(\sin x = \sin \widehat {CAB} = \dfrac{{BC}}{{AB}} = \dfrac{b}{a}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí