Chủ đề 6 : Đường kính và dây của đường tròn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bạn nào đúng 1 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và AB, BC, AC là ba dây của đường tròn không phải là đường kính.

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O bán kính 5 cm. A, B là hai điểm bất kì trên đường tròn.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Gọi M, N là hai điểm bất kì của đường tròn (O ; R),

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Gọi MN là một dây bất kì của đường tròn (O ; R). Hãy điền vào ô trống :

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Lấy một tờ giấy cắt một hình tròn rồi gấp đôi lại như hình vẽ dưới đây :

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn đường kính MN ; hai điểm P, Q

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O), bán kính OM = 8 cm, điểm I thuộc đoạn OM sao cho IO = 2IM. Từ I kẻ

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 125 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và hai dây AB, CD khác đường kính.

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Với đề bài cho như hoạt động 4, chứng minh : Nếu OH = OK thì AB = CD.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O ; 10 cm) và hai dây AB = 8 cm, CD = 6 cm. Từ O hạ OH và OK theo thứ tự

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho ABC là tam giác cân có góc đỉnh A

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O ; 5 cm) và hai dây AB, CD.

Xem lời giải

Bài 1 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên trong đường tròn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC, các đường cao BH và CK. Chứng minh rằng :

Xem lời giải

Bài 3 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD

Xem lời giải

Bài 4 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn đường kính AB và dây EF không cắt đường kính.

Xem lời giải

Bài 5 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn (O), bán kính OA = 3 cm.

Xem lời giải

Bài 6 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O, hai dây MN = PQ và hai đường thẳng MN, PQ

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất