3. Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b (a khác 0)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu