Chủ đề 3: Tứ giác nội tiếp

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 1 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Em có thể tìm được một đường tròn ngoại tiếp tứ giác A’B’C’D’ trong Hoạt động 1 hay không?

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 1 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Quan sát hai hình trên, hãy nhận xét sự khác biệt giữa hai tứ giác ABCD và A’B’C’D’ và đối với đường tròn.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 2 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Hãy tính tổng các cặp góc đối diện bằng cách điền

Xem chi tiết

Thử tài bạn 2 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 2 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau:

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 3 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình vuông ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Vẽ đường tròn tâm O bán kính R

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 1 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bạn nào đúng 1 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Lan nói lục giác đều tâm O cạnh a là đa giác nội tiếp đường tròn.

Xem chi tiết

Thử tài bạn 3 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 3 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy vẽ đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật.

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Đường tròn tâm O bán

Xem chi tiết

Thử tài bạn 4 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 4 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy vẽ đường tròn nội tiêp lục giác đều ABCDEF.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC, gọi A’, B’ C’ lần lượt là chân ba đường cao vẽ từ A, B, C và gọi H là trực

Xem chi tiết

Bài 2 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho góc nhọn xOy, trên cạnh Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2 cm, OB = 6 cm. Trên cạnh

Xem chi tiết

Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MBC và tiếp tuyến Mt tiếp xúc với (O)

Xem chi tiết

Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6 cm.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và A’. Một cát tuyến qua A cắt (O) và (O’) lần

Xem chi tiết

Bài 6 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm M bất kì trên đoạn AC, đường tròn đường kính CM

Xem chi tiết

Bài 7 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và đường thẳng (d) ở ngoài đường tròn. Gọi A là hình chiếu của O trên d.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. Góc vuông xAy thay đổi sao cho tia Ax cắt đoạn BC tại M và tia Ay cắt đoạn CD kéo dài tại N.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 9 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Từ một điểm M tùy ý trên dây BC, kẻ các

Xem chi tiết

Bài 10 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 10 trang 102 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) có đường kính AB cố định. CD là một đường kính di động của (O). Các

Xem chi tiết

Bài 11 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 11 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB. Từ điểm M khác điểm A trên tiếp tuyến với đường tròn tại

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài