Chủ đề 4 : Hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Em hãy nêu một ví dụ về hàm số được lấy từ thực tiễn.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Gọi x ( tính bằng cm ) là cạnh và y

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ đồ thị của hàm số

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một vòi nước chảy vào một bể bơi cạn nước với vận tốc

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 43 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ đồ thị của hàm số

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hàm số

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một ô tô với bình xăng chứa 30 lít.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập y = - 2x + 1 có phải là hàm số bậc nhất không ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái hồ đã có chứa 3

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Minh muốn mua một cuốn sách giá 20000 đồng và một số cuốn tập với giá 5000 đồng một cuốn. Nếu Minh

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xét tính đồng biến và nghịch biến

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một nhóm bạn góp được 20 triệu đồng để làm một album ca nhạc. Một phòng thu âm cho biết giá cho việc sản

Xem lời giải

Bài 1 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Sau đây là bảng theo dõi nhiệt độ cao nhất T ( tính theo độ C ) trong một số ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh :

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Chứng minh hàm số

Xem lời giải

Bài 5 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số y = x và y = 3x.

Xem lời giải

Bài 6 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Nếu là hàm số bậc nhất thì nêu các hệ số a và b.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất