Hoạt động 7 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Một nhóm bạn góp được 20 triệu đồng để làm một album ca nhạc. Một phòng thu âm cho biết giá cho việc sản

Đề bài

Một nhóm bạn góp được 20 triệu đồng để làm một album ca nhạc. Một phòng thu âm cho biết giá cho việc sản xuất một đĩa gốc là 10 triệu đồng và mỗi đĩa in sao là 60000 đồng. Nếu nhóm muốn có c đĩa in sao thì số tiền còn lại là :

\(S\left( c \right) = 20000000 - \left[ {10000000 + 60000c} \right]\)\(\, =  - 60000c + 10000000\)( đồng ).

Hãy tính \(S\left( {50} \right),S\left( {80} \right),S\left( {100} \right)\) rồi so sánh chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thay từng giá trị cụ thể 50, 80,100 vào hàm S(c) ta thu được kết quả cần tìm

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}S\left( c \right) =  - 60000c + 10000000\\S\left( {50} \right) =  - 60000.50 + 10000000 = 7000000\\S\left( {80} \right) =  - 60000.80 + 10000000 = 5200000\\S\left( {100} \right) =  - 60000.100 + 10000000 = 4000000\\ \Rightarrow S\left( {100} \right) < S\left( {80} \right) < S\left( {50} \right)\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí