Chủ đề 7: Bài toán bậc hai

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài 1 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình trùng phương sau:

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình trùng phương sau

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Áp dụng tính chất A.B = 0 hoặc B = 0, hãy giải phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong lúc học nhóm, bạn Hoàng yêu cầu bạn Minh và bạn Loan mỗi người chọn một số sao cho

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 240 m2. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m

Xem lời giải

Bài 6 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt ở bốn góc những hình vuông bằng 5 dm để làm

Xem lời giải

Bài 7 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một xưởng may phải may xong 3000 áo trong thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch,

Xem lời giải

Bài 8 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai đội thợ quét sơn một tòa nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày xong việc. Nếu họ làm riêng

Xem lời giải

Bài 9 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Nếu đổ thêm 500 g nước vào một dung dịch đã có sẵn 50 g muối thì nồng độ dung dịch sẽ giảm

Xem lời giải

Bài 10 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình bậc hai với m là tham số

Xem lời giải

Bài 11 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Xem lời giải

Bài 12 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tích của hai số tự nhiên lớn hơn tổng của chúng là 7. Tìm hai số đó.

Xem lời giải

Bài 13 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập An và Bình cùng đi xe đạp từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Biên Hòa với khoảng cách 30 km. An

Xem lời giải

Bài 14 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một con đò dọc đưa khách đi từ đầu nguồn đến cuối nguồn, nghỉ 30 phút để đón khách rồi quay

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất