Chủ đề 4 : Ứng dụng của tỉ số lượng giác

Bình chọn:
4.8 trên 122 phiếu
Hoạt động 1 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người đứng tại bờ biển đặt mắt tại điểm O (h.1) :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức như trong hình 2.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Trong thử tài ở trên, khi khinh khí cầu bay càng cao, Lan nói góc hạ x càng tăng, Mai nói góc hạ x càng giảm.

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người A đang ở trên khinh khí cầu ở độ cao 150 m nhìn thấy một vật B trên mặt đất các hình

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 5.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao chiều cao h = AB có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 7.

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Từ trên tháp quan sát của một ngọn hải đăng cao 28 m, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền cứu

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao khoảng cách d = AB giữa hai bên bờ sông được tính bởi công thức ghi trong hình 9.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải thích tại sao khoảng cách d = AH giữa hai bên bờ sông có thể được tính bởi công thức ghi trong hình 12.

Xem lời giải

Bài 1 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Từ đỉnh một tòa nhà cao 54 m, người tra nhìn thấy một ô tô đang đỗ dưới một góc nghiêng

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người quan sát đứng cách một tòa nhà khoảng 25 m. Góc nâng từ chỗ anh ta đứng đến nóc

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái thang dài 4,8 m dựa vào tường làm thành một góc

Xem lời giải

Bài 4 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đài quan sát ở Toronto, Ontario (Canada) cao 533 m. Ở một thời điểm vào ban ngày, Mặt Trời

Xem lời giải

Bài 5 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một máy bay đang ở độ cao 10 km. Khi máy bay hạ cánh xuống mặt đất, đường bay tạo một góc nghiêng lên so với mặt đất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người quan sát ở đài hải đăng cao 800 feet (đơn vị đo lường Anh) so với mực nước biển

Xem lời giải

Bài 7 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người quan sát ở đài hải đăng cao 149 m so với mực nước biển nhìn thấy một con tàu ở xa

Xem lời giải

Bài 8 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một học sinh đứng ở mặt đất cách tháp ăng-ten 150 m nhìn thấy đỉnh tháp theo một góc nghiêng

Xem lời giải

Bài 9 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một chiếc thuyền đang thả neo trên sông. Cho biết dây neo dài 30 m và có góc nghiêng lên

Xem lời giải

Bài 10 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một học sinh thả diều ngoài đồng, cho biết đoạn dây đã thả dài 100 m và có góc nâng

Xem lời giải

Bài 11 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái cây có bóng trên mặt đất dài 4,2 m. Cho biết tia nắng qua ngọn cây nghiêng một góc

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất