Bài tập - Chủ đề 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.6 trên 47 phiếu
Bài 1 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9 cm, BC = 15 cm, AH là đường cao (H thuộc cạnh

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 5 cm, AB = 4 cm. Tính :

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH có BC = 40 cm, AC = 36 cm. Tính AB, BH, CH, và AH.

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 24 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao, BH = 10 cm, CH = 42 cm. Tính BC, AH, AB và AC.

Xem lời giải

Bài 6 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O bán kính R = 10 cm. A, B là hai điểm trên đường tròn (O) và I là trung

Xem lời giải

Bài 7 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 53 cm. C là một điểm trên đường tròn sao cho AC = 45

Xem lời giải

Bài 8 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AB = 15 cm, đáy nhỏ CD = 5 cm và góc A bằng

Xem lời giải

Bài 9 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác ABCD có AB = AC = AD = 20 cm,

Xem lời giải

Bài 10 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 2a. Từ trung điểm O của AB vẽ Ox vuông góc với AB. Trên Ox lấy điểm

Xem lời giải

Bài 11 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A đường cao AH có BC = 16 cm, AH = 6 cm. Vẽ điểm D trên đoạn

Xem lời giải