Bài 4 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 24 cm.

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 24 cm. Tính AB, AC, cho biết \(AB = \dfrac{2}{3}AC\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý Pythagore và dữ kiện đầu bài để tính một cạnh từ đó tính cạnh còn lại.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC vuông tại A:

\(A{B^2} + A{C^2} = B{C^2} = {24^2} = 576\) mà \(AB = \dfrac{2}{3}AC\)

\( \Rightarrow {\left( {\dfrac{2}{3}AC} \right)^2} + A{C^2} = 576 \)

\(\Leftrightarrow \dfrac{4}{9}A{C^2} + A{C^2} = 576 \)

\(\Leftrightarrow \dfrac{{13}}{9}A{C^2} = 576\)

\( \Leftrightarrow A{C^2} = 576.\dfrac{9}{{13}} = \dfrac{{5184}}{{13}}\)

\(\Leftrightarrow AC = \dfrac{{72}}{{\sqrt {13} }}\) (cm)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí