1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu