1. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bạn nào đúng 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác AOB vuông tại O có AB = a và góc

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính hai cạnh của một hình chữ nhật khi biết một đường chéo dài 16 cm và góc giữa đường chéo

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái thang dài 5 m đang dựa vào một bức tường thẳng đứng, chân thang cách tường 3 m

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động 2 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền a và các cạnh góc vuông b, c (h.2).

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dũng và Lan cùng dựng một cái thang hợp với tường một góc

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một chiếc thang dài 3,5 m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu để

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một tòa nhà có chiều cao h (m). Khi tia nắng tạo

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền a và các cạnh góc vuông b, c (h.6).

Xem lời giải