Bài tập – Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
Bài 1 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm b để đồ thị hàm số y = 2x + b đi qua điểm

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm a để đồ thị hàm số y = ax +1 đi qua điểm

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị các hàm số y = x, y = x – 3, y = -2x, y = - 2x + 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị các hàm số y = -x và y = 2x + 3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy dùng thước và compa để vẽ đường thẳng

Xem lời giải

Bài 6 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Diện tích rừng nhiệt đới trên Trái Đất được cho bởi hàm số A = 718,3 – 4,6t trong đó A tính bằng triệu héc-ta, t

Xem lời giải

Bài 7 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu các cặp đường thẳng song song và các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau :

Xem lời giải

Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm a để đường thẳng y = ax + 4 song song với đường thẳng y = -3x – 1.

Xem lời giải

Bài 9 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất y = (2 – m)x +5 và y = (m – 4)x – 7. Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau.

Xem lời giải

Bài 10 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx + 1 và y = (m – 1)x + 3. Tìm các giá trị của m để đồ thị của chúng là hai đường thẳng song song.

Xem lời giải

Bài 11 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hai hàm số bậc nhất y = x + 3 và y = mx – 1. Tìm m để đồ thị của chúng cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 2.

Xem lời giải

Bài 12 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số y = ax + 2. Tìm hệ số góc a biết đồ thị

Xem lời giải

Bài 13 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm góc tạo bởi đường thẳng

Xem lời giải

Bài 14 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xác định hàm số bậc nhất biết đồ thị của nó đi qua điểm

Xem lời giải

Bài 15 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Xác định hàm số bậc nhất biết đồ thị của nó đi qua điểm

Xem lời giải