Bài 7 trang 60 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hãy nêu các cặp đường thẳng song song và các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau :

Đề bài

Hãy nêu các cặp đường thẳng song song và các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau :

\(\left( {{d_1}} \right):y = 2x - 1\);                           \(\left( {{d_2}} \right):y = 1,5x + 4\);

\(\left( {{d_3}} \right):y =  - 1,5x - 3\);                       \(\left( {{d_4}} \right):y = 2x + 5\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hai đường thẳng \(y = ax + b;\,\,y = a'x + b'\,\,\left( {a,a' \ne 0} \right)\)

Hai đường thẳng này song song với nhau khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b \ne b'\end{array} \right.\)

Hai đường thẳng cắt nhau khi và chỉ khi \(a \ne a'\)

Lời giải chi tiết

Cặp đường thẳng song song với nhau là: \(\left( {{d_1}} \right):y = 2x - 1\) và\(\left( {{d_4}} \right):y = 2x + 5\)
Các cặp đường thẳng cắt nhau là: \(\left( {{d_1},{d_2}} \right);\left( {{d_1},{d_3}} \right);\,\,\left( {{d_2},{d_3}} \right);\,\,\left( {{d_2},{d_4}} \right);\)\(\,\,\left( {{d_3},{d_4}} \right)\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập – Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu