4. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu