Bài tập - Chủ đề 7: Bài toán bậc hai

Bình chọn:
4.6 trên 101 phiếu
Bài 1 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong lúc học nhóm, bạn Hoàng yêu cầu bạn Minh và bạn Loan mỗi người chọn một số sao cho

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 240 m2. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m

Xem lời giải

Bài 6 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt ở bốn góc những hình vuông bằng 5 dm để làm

Xem lời giải

Bài 7 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một xưởng may phải may xong 3000 áo trong thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch,

Xem lời giải

Bài 8 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai đội thợ quét sơn một tòa nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày xong việc. Nếu họ làm riêng

Xem lời giải

Bài 9 trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Nếu đổ thêm 500 g nước vào một dung dịch đã có sẵn 50 g muối thì nồng độ dung dịch sẽ giảm

Xem lời giải