1. Góc ở tâm – Số đo cung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Thử tài bạn 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập 1. Tìm số đo góc ở tâm

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 1 trang 72 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trong hai góc

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 2 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai điểm A và B trên đường tròn (O). Có bao nhiêu cung tròn có hai đầu mút là A và B?

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 3 trang 73 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên cung nhỏ AC của đường tròn (O) lấy một điểm B. Hãy so sánh hai góc ở tâm

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 1 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bạn nào đúng 1 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O).

Xem chi tiết

Thử tài bạn 2 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 2 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Tìm số đo của cung nhỏ AB và cung ACB.

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 4 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho lục giác đều ABCDEF nội tiếp đường tròn (O). Hãy so sánh các cung

Xem chi tiết

Thử tài bạn 3 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 3 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy vẽ hai cung bằng nhau trên cùng một đường tròn.

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Hoạt động 5 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O; R) vẽ hai cung nhỏ AB và BC sao cho

Xem chi tiết

Thử tài bạn 4 trang 76 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Thử tài bạn 4 trang 76 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên cung

Xem chi tiếtHỏi bài