Chủ đề 4 : Chu vi và diện tích hình tròn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Bước 1: Lấy 4 cái đĩa kích thước khác nhau, dùng dây đo chu vi C của mỗi đĩa.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Khi bán kính hình tròn tăng lên hai lần

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính chu vi một mặt bàn hình tròn có bán kính 0,6 m.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thử tài bạn 2 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tính độ dài cung tròn 72o, bán kính 25 cm.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm các giá trị thích hợp:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập - Cho một hình tròn bán kính r trên một tờ giấy

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 107 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Khi bán kính hình tròn tăng lên ba lần

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 107 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 0,6 m.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Điền vào các chỗ chấm sau:

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Chia một hình tròn có diện tích S thành 6 hình quạt bằng nhau.

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 109 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tính diện tích hình quạt có bán kính 5 cm và độ dài cung 8 cm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân) biết

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính độ dài các cung

Xem lời giải

Bài 3 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho cung AB trên đường tròn (O ; R) có số đo

Xem lời giải

Bài 4 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích các hình quạt có góc ở tâm lần lượt là

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích các hình quạt có độ dài cung lần lượt là 8 cm, 12 cm, 15 cm, 25 cm của hình

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho cung AB trên đường tròn (O; R)

Xem lời giải

Bài 7 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O; R) lần lượt lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự sao cho

Xem lời giải

Bài 8 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho OM là một bán kính của đường tròn (O). Vẽ đường tròn (O’) có đường kính OM. Một bán

Xem lời giải

Bài 9 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn đồng tâm có khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm thuộc hai đường tròn

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất