Ôn tập chương 3 - Hình học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB và cung AC có số đo nhỏ hơn 90o. Vẽ dây CD vuông góc

Xem chi tiết

Bài 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ hai dây cung AB, AD của đường tròn (O ; R)

Xem chi tiết

Bài 3 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Trên cung nhỏ AC lấy một điểm D. Trên dây

Xem chi tiết

Bài 4 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC. Hãy trình bày cách xác định vị trí của điểm M trong tam giác ABC sao cho

Xem chi tiết

Bài 5 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, lấy điểm D sao cho DB

Xem chi tiết

Bài 6 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình bình hành ABCD. Đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C cắt đường thẳng CD tại P khác

Xem chi tiết

Bài 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm M trên đoạn AO, vẽ dây CD vuông góc với AB

Xem chi tiết

Bài 8 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD với AB

Xem chi tiết

Bài 9 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 9 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính diện tích hình vành khăn tạo bởi đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp tam giác đều ABC cạnh 12 cm.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 10 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O ; R) vẽ hai tiếp tuyến tiếp xúc với đường tròn A, B. Biết OM = 2R.

Xem chi tiếtHỏi bài