Luyện tập - Chủ đề 3: Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có

Xem lời giải

Bài 2 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính các góc của tam giác ABC biết AB = 6 cm, AC = 4,5 cm, BC = 7,5 cm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính hai góc nhọn của một tam giác vuông khi biết tỉ số hai cạnh góc vuông là

Xem lời giải

Bài 4 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính hai góc nhọn của một tam giác vuông khi biết độ dài hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền là 2 cm và 18 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải tam giác ABC vuông tại A khi biết độ dài hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền là 1 cm và 16 cm.

Xem lời giải

Bài 6 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính chiều cao của một cái tháp, cho biết khi các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc

Xem lời giải

Bài 7 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tứ giác lồi ABCD có

Xem lời giải

Bài 8 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm kích thước của một hình chữ nhật có đường chéo dài 2 m và góc giữa hai đường chéo là

Xem lời giải

Bài 9 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang vuông ABCD có hai đáy AB = 12 cm, DC =16 cm, cạnh xiên AD = 8 cm. Tính các góc và cạnh góc vuông của hình thang.

Xem lời giải

Bài 10 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một hình thoi có cạnh dài 10 cm và một góc bằng

Xem lời giải