Chủ đề 3: Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bạn nào đúng 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác AOB vuông tại O có AB = a và góc

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính hai cạnh của một hình chữ nhật khi biết một đường chéo dài 16 cm và góc giữa đường chéo

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái thang dài 5 m đang dựa vào một bức tường thẳng đứng, chân thang cách tường 3 m

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền a và các cạnh góc vuông b, c (h.2).

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dũng và Lan cùng dựng một cái thang hợp với tường một góc

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một chiếc thang dài 3,5 m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu để

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một tòa nhà có chiều cao h (m). Khi tia nắng tạo

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 92 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền a và các cạnh góc vuông b, c (h.6).

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác OAB vuông tại O

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 93 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Em hãy cho biết trong các trường hợp nào sau đây thì bạn Hùng tìm được tất cả các cạnh và các

Xem lời giải

Bạn nào đúng 3 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Để tính góc B của tam giác OAB vuông tại O khi đã biết OA = a ; OB = b.

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác vuông PQR với các cạnh góc vuông PQ = 10 cm, PR = 16 cm. Hãy giải tam giác vuông PQR.

Xem lời giải

Bài 2 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A

Xem lời giải

Bài 3 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác LMN vuông tại L có

Xem lời giải

Bài 4 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng :

Xem lời giải

Bài 5 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng

Xem lời giải

Bài 6 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Giải tam giác OMN vuông tại O, biết rằng

Xem lời giải

Bài 7 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC, trong đó

Xem lời giải

Bài 8 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ đường cao AH (H thuộc cạnh BC).

Xem lời giải

Bài 9 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cột đèn cao 8 m. Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất lúc nó có bóng trên mặt đất dài 5 m.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất