Chủ đề 3: Căn bậc ba

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bạn nào đúng 1 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Mai nhận xét :

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm căn bậc ba của mỗi số sau :

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Biết thể tích V của hình lập phương cạnh

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thử tài bạn 2 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh :

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập So sánh :

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Điền dấu >, < hoặc = và chỗ chấm (…) :

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 5 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị các biểu thức :

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất