Bài 1 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

a) \(5\sqrt[3]{{512}} - 19\);                 b) \(18 - \sqrt[3]{{729}}\);   

c) \({\left( {\sqrt[3]{{ - \dfrac{1}{8}}}} \right)^3} + 3\dfrac{3}{4}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng công thức: \(\sqrt[3]{{ab}} = \sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b},\;\;\sqrt[3]{{\dfrac{a}{b}}} = \dfrac{{\sqrt[3]{a}}}{{\sqrt[3]{b}}}\;\;\left( {b \ne 0} \right).\)

Lời giải chi tiết

\(a)\;5\sqrt[3]{{512}} - 19 = 5\sqrt[3]{{{8^3}}} - 19\)\(\; = 5.8 - 19 = 40 - 19 = 21.\)

\(b)\;18 - \sqrt[3]{{729}} = 18 - \sqrt[3]{{{9^3}}} = 18 - 9\)\(\; = 9.\)

\(c)\;\;{\left( {\sqrt[3]{{ - \dfrac{1}{8}}}} \right)^3} + 3\dfrac{3}{4} =  - \dfrac{1}{8} + \dfrac{{15}}{4} \)\(\,= \dfrac{{29}}{8}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập – Chủ đề 3: Căn bậc ba

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu