3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu